Een vrijwillig akkoord met uw schuldeisers

Een vrijwillig akkoord met uw schuldeisers

U wilt een doorstart maken en uw bedrijf is levensvatbaar. Belangrijk is dat uw schuldeisers bereid zijn een deel van hun vordering te schrappen. In ruil daarvoor krijgen zij de zekerheid dat het andere deel van hun vordering wordt betaald. Daarvoor wordt een betalingsregeling afgesproken. Zo’n overeenkomst heet minnelijke schuldregeling.
Het is daarvoor absoluut nodig dat er helder zicht is op uw schulden. U moet dus eerlijk zijn, pas dan kunnen wij overleggen met uw schuldeisers. Ook kijken wij of uw bank bereid is u te helpen met een lening. Soms springt uw gemeente bij met een lening. U gaat door met uw bedrijf en betaalt af wat er nog aan schulden open staat.

Wat wij voor u doen

 

 • Quick scan van uw situatie.
 • Volledig overzicht van schulden en bezittingen.
 • Beoordelen levensvatbaarheid van uw bedrijf.
 • Onderhandelen met schuldeisers.
 • Overleg met gemeente of bank.
 • Begeleiding tijdens schuldsanering.

Wat betekent deze situatie voor u

 

 • U spreekt met de schuldhulpverlener af wat u per maand moet aflossen op uw schulden. Er wordt op toegezien dat u de aflossingen op tijd betaalt. Hoe lang dit duurt, hangt van de ernst van de situatie af.
 • U gaat meestal in loondienst werken.
 • Bezittingen (caravan etc.) kunnen worden verkocht om schuld af te helpen lossen.
 • U leeft iets onder bijstandsniveau. Alle andere inkomen wordt gebruikt om schulden te betalen.
 • U wordt niet uit uw huis gezet. Gas, water of elektriciteit worden niet afgesloten.

Wilt u meer weten?
Bel  ons:  0478 – 51 71 06
Mail ons