Sanering van uw schulden via de rechter

De rechter legt sanering van uw schulden op

U heeft uw bedrijfsactiviteiten beëindigd of gaat dit binnenkort doen. Pas als een vrijwillig akkoord met uw schuldeisers niet lukt, kunt u naar de rechter. Die kan sanering van uw schulden opleggen aan u en de schuldeisers dankzij de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Wij kunnen u adviseren of deze route haalbaar is. En wij helpen u bij de aanvraag. Die moet compleet zijn. De rechter bekijkt ook of u aan de voorwaarden voldoet.

Want wettelijke schuldsanering kan alleen als:

 • een vrijwillig akkoord niet mogelijk was en
 • u niet al eerder failliet ging of wettelijke schuldsanering had en
 • u de situatie niet zelf hebt veroorzaakt (fraude, onverantwoord kopen) en
 • de rechter verwacht dat u de schuldsanering kunt afronden.

Zegt de rechter ja tegen uw aanvraag dan komt er een bewindvoerder. Dat kan een van onze medewerkers zijn.

Wat wij voor u doen

 • Quick scan van uw situatie.
 • Opstellen volledig overzicht van schulden en bezittingen voor de rechter.
 • Aanvraag verklaring schuldsanering bij uw gemeente.
 • Aanvraag schuldsanering voor de rechter.
 • Onderhandelen met schuldeisers.
 • Overleg met gemeente of bank.
 • Begeleiding tijdens schuldsanering.

Wat betekent deze situatie voor u

 • De bewindvoerder bekijkt wat u per maand moet aflossen op uw schulden.
 • U moet vrijwel altijd stoppen met uw bedrijf.
 • Al uw post gaat eerst naar de bewindvoerder.
 • Ook privé bezittingen zoals een eigen woning, auto, caravan etc. kunnen, afhankelijk van uw situatie, worden verkocht om schuld te helpen aflossen.
 • Spaarpolissen worden afgekocht, de opbrengst gaat naar uw schuldeisers. Deze afkoop geldt niet voor pensioenvoorzieningen.
 • De boedel van uw bedrijf, zoals gereedschap en voorraad, wordt verkocht. Met de opbrengst lost u schulden af.
 • U leeft iets onder bijstandsniveau. Alle andere inkomen wordt gebruikt om schulden te betalen.
 • Meestal duurt dit 3 jaar. Maximaal 5 jaar. Als u zich in die periode goed aan de spelregels heeft gehouden bent u schuldenvrij ongeacht de hoogte van uw schuldenlast.

Wilt u meer weten?
Bel  ons:  0478 – 51 71 06
Mail ons